Joop Kessels, filmregiseur en voorzitter van 'Stichting Boyds Dream',  wil een film over pesten produceren, gebaseerd op waargebeurde verhalen. Middels o.a. sponsoring en crowdfunding wordt getracht voldoende middelen te genereren voor een professionele productie van de film. De bedoeling is de film, te verkopen aan o.a. scholen en zo mogelijk uit te zenden op tv. Een eventuele opbrengst is voor de stichting. De film zal hoofdzakelijk in Brabant worden opgenomen. Voor de hoofdrollen worden BN-ers / acteurs / gezocht. De figurantenrollen kunnen ondermeer door jongeren worden ingevuld. Via Jaap Henst van stichting 'Jongerenwerk' worden hiervoor jongeren benaderd.


De voorbereidingen voor de film zijn in volle gang en waren gestart in februari 2015, Men hoopt in 2020 de première van deze nieuwe film te hebben. De eerste opnames zijn al geweest. De opnames van de crowdfundingvideo vonden in 2015 plaats op het station van Heeze (Noord Brabant) waarin ondermeer Klaas Wilting, oud-politieman, politicus en woorvoerder, ook een rol vertolkte.De Trailer van de Crowdfundingvideo van 'Wending' werd in mei 2015 opgenomen op het station van Heeze. 'Wending' is een filmproject van Joop Kessels voor 'Stichting Boyd's Dream' over cyberpesten, want helaas blijft dit een groot probleem. Het wordt een korte dramafilm drama met een confronterend einde.De film kan alleen tot stand komen door middel van steun en giften. Voor de film zijn we ook op zoek naar crewleden, acteurs en figuranten en singer-songwriters. Wil jij mee spelen of meewerken aan dit mooie filmproject geef je dan op via het contactformulier.De voorbereidingen voor de film zijn al gestart in februari 2015, Men hoopt in 2020 de première te hebben. De eerste opnames zijn al geweest en ook in Heeze op het station waren opnames waarin onder andere Klaas Wilting, oud-politieman, politicus en woorvoerder ook een rol vertolkt.Pesten is niet alleen schadelijk voor slachtoffers, maar ook voor de pester zelf en voor niet-betrokken toeschouwers.

Gevolgen voor slachtoffers van pesten

Een eenmalige pestervaring is zelden erg traumatiserend, ook als die heel ernstig is. Vooral kinderen die herhaaldelijk en op verschillende manieren zijn gepest, hebben last van sociale en emotionele problemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot en bestaande problemen verergert. Slachtoffers gaan zichzelf door het pesten minder leuk vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet en zijn bang om naar school te gaan. Die gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie en nog meer pestgedrag uitlokken. Kinderen die aan het begin van het schooljaar gepest worden, hebben een aanzienlijk grotere kans dat ze zes maanden later in datzelfde schooljaar ook gepest worden. Bovendien hebben ze vaker last van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid.

 

Gevolgen voor pesters

De gevolgen voor pesters zijn op korte termijn nog niet negatief. Zolang ze op school zitten, kunnen ze zich vaak goed staande houden. Hun schoolprestaties zijn beter dan die van gepeste kinderen en hun populariteit en zelfwaardering zijn ook groter. Vaak is er wel sprake van een zogenaamde schijnpopulariteit: klasgenoten bewonderen de pesters, maar tegelijkertijd zijn ze ook bang voor ze. Ze lijken populair, maar zijn het daadwerkelijk niet.

Op de lange termijn kunnen pesters echter wel sociale problemen krijgen. Een pestend kind leert dat het doelen kan bereiken zonder op een sociaal aangepaste manier met anderen te onderhandelen. Daardoor kan hij uiteindelijk onaangepaste gedragspatronen krijgen.

 

Kinderen en jongeren die op school anderen pesten, lopen een grotere kans op ernstige problemen in hun adolescentie. Ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker zelfmoord. Jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken. Meisjes die vroeger pestten hebben op latere leeftijd een grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en om tienermoeder te worden. Kinderen van vroegere pestkoppen vertonen op hun beurt weer vaker problematisch gedrag.

 

Gevolgen voor klasgenoten

De hele klas kan last hebben van pesten. De verstoring en afleiding die het pesten veroorzaakt hinderen het leren. Op dagen waarop niet-betrokken kinderen iemand gepest zien worden, vinden ze school minder leuk. Kinderen die dagelijks geconfronteerd worden met pesten krijgen bovendien de boodschap dat toeschouwers niet ingrijpen, slachtoffers verdienen wat ze krijgen, macht belangrijker is dan rechtvaardigheid en dat volwassenen niet goed voor kinderen zorgen.